гипсэн хавтангийн үйлдвэрлэлийн шугамын ашигласан үнэ