хар тугалга цайр ислийн хүдрийг ашигтай болгох талаархи одоогийн нөхцөл байдал