энэтхэг дэх цахиурын хайгуул байгаль орчны нөлөөлөл