германд чулуун зэвсгийн үеийн тоног төхөөрөмж хийсэн байна