нүүрсний болон түүхий эдийн тээрэм хоорондын ялгаа