барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг дахин боловсруулах