гана дахь уул уурхайн үйлдвэрлэлд зориулсан логистикийн дэмжлэг