худалдаж авах зориулалтаар колтан боловсруулах үйлдвэр