нүүрсний уурхайн ерөнхий ажилтны ярилцлагын асуулт хариулт