уурхайн болон ил уурхайн бусад хангамжууд нийлүүлэх