үйлчлүүлэгчтэй уулзсаны дараа захидал танд баярлалаа