нийт нөлөөллийн бутлуурын үнэлгээний тайлан энэтхэг