хатуу хог хаягдлыг дахин боловсруулж ашиглах машин