германд хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн загвар боловсруулсан