нүүрс боловсруулах үйлдвэрийг уул уурхайн дотор хэл дээр үнэгүй татаж авах