ил уурхайн нүүрсний уурхайн зурагтын аюулгүй ажиллагааны журам