этиопид цемент үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг түүхий материал