тээрэмдэж байгаа эрчим хүчний хэрэгцээ эрчим хүчний хангамж