нигерийн саван дээр хийх техник эдийн засгийн үндэслэлийн тайлан