хоёр шаттай тээрмийн тээрмийн зарчим ба ажиллаж байна