алт олборлох үйл ажиллагааны хялбарчилсан диаграмм