элсэн болон буталсан элсний үйлдвэрлэлийн үйл явцын бүдүүвч