бага агуулгатай төмрийн хүдрийн дэлхийн практикийг ашигласан