алтны нөхөн сэргээлтийн тоног төхөөрөмжийн үнэ шинэ зана