нүүрс боловсруулах бэлтгэх станцын эрчим хүчний хэрэглээ