цахилгаанаар ажилладаг зам суурилуулах төхөөрөмж суурилуулсан