та нэг жинд ногдох зэсийн зоос худалдах боломжтой юу