хаягдал чулуулгийн хаягдлыг бутлах үйлдвэр тоног төхөөрөмжийг зохион байгуулах