төмөр замд элсэн шуурганы эсрэг тогтворжуулагчийг хамгаалах