төмрийн хүдрийн дэлгэцийг бутлах урсгалыг тогтоосон байна