хүнд даацын уул уурхайн өрөмдлөгийн машин ашигласан